DUŻA PACZKA
Ogólne zasady pakowania paczki są takie same
jak przy małej paczce.

Paczka o dużych gabarytach powinna być wykonana z materiałów,
które nie ulegną uszkodzeniu podczas transportu.
Przy dużych gabarytach, paczka powinna posiadać uchwyty
ułatwiające transport.