DOKUMENTY
Dokumenty powinny być spakowane w kopertę dopasowaną
do wielkości dokumentów. Koperta powinna być zaplombowana
lub zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem.

Każda osobna koperta jest uznawana jako osobna paczka,
sprawdź ceny.